Šiaulių suaugusiųjų mokykla logotipas

Šiaulių suaugusiųjų mokykla

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Šiaulių suaugusiųjų mokykloje įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą gali šie asmenys: suaugusieji, nebaigę pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos; 16–17 metų dirbantys jaunuoliai; nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose; nepilnamečiai, auginantys savo vaikus; nepilnamečiai ir suaugusieji, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė. Šiems asmenims mokymasis yra nemokamas. Taip pat mokytis priimami jau turintys vidurinį išsilavinimą asmenys, norintys pakartotinai mokytis vidurinio ugdymo programos dalykų (ši paslauga yra mokama). Į išlyginamąją lietuvių kalbos klasę priimami nemokantys lietuvių kalbos užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę ir grįžę gyventi ir dirbti Lietuvoje, siekiantys tęsti mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas (paslauga nemokama).

Kontaktiniai asmenys

Sigita Mažeikė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pranešti apie netikslumus