Apie mus

Socialinės pagalbos žemėlapis

Tai skaitmeninis įrankis, kuris padeda greitai ir patogiai surasti informacijos apie įvairią pagalbą bei paslaugas tais atvejais, kai susiklosto sudėtingos gyvenimo aplinkybės. 

Socialinės pagalbos žemėlapyje skelbiamos organizacijos ir institucijos, kuriose teikiama teisinė, socialinė, psichologinė pagalba, maitinimo, apgyvendinimo, medicininės ir kitos paslaugos.

Šis įrankis kurtas galvojant apie darbo ieškančius žmones, kuriems reikalinga kompleksinė pagalba, kad jie įveiktų iškilusias problemas ir galėtų sklandžiai įsilieti į darbo rinką. Todėl žemėlapiu, pirmiausia, naudojasi klientus konsultuojantys Užimtumo tarnybos specialistai.

Tačiau Socialinės pagalbos žemėlapis yra atviras kiekvienam, savarankiškai ieškančiam tokių paslaugų.

  • Pasirinkite savivaldybę ir sužinokite, kokios organizacijos teikia socialinę, teisinę, psichologinę pagalbą jos teritorijoje;
  • Pasirinkite paslaugos tipą ir sužinokite, kur arčiausiai veikia organizacijos, galinčios padėti.

Šiame projekte aktyviai dalyvauja Užimtumo tarnybos socialiniai partneriai, teikiantys atitinkamas paslaugas. Kitos institucijos ir organizacijos prie projekto jungiasi savo iniciatyva.

Apie Užimtumo tarnybą

Organizacijos, kurią dabar vadiname Užimtumo tarnyba istorija siekia šimtmetį. Ji prasidėjo po Pirmojo pasaulinio karo atkūrus Lietuvos valstybę. 

Atkūrus Nepriklausomybę 1991 m., institucija įgyvendino valstybines gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje, buvo diegiamos naujos valdymo, veiklos ir užimtumo formos. Per 30 Nepriklausomybės metų organizacija buvo nuolat modernizuojama. Bendradarbiaujant su užsienio šalių užimtumo tarnybomis įgyvendinti projektai, kurie padėjo įkurti pagal jų modelius klientų aptarnavimo skyrius, įdiegti valdymą pagal tikslus, sukurti klientų aptarnavimo principus, mokyti personalą ir stiprinti materialinę bazę.

Šiuolaikinė Užimtumo tarnyba veikia nuo 2018 m. spalio 1 d., kai organizacija buvo pertvarkyta iš pagrindų. Modernizavusi įstaigos valdymo procesus ir perskirsčiusi žmogiškuosius išteklius, daugiau išteklių sutelkė klientų aptarnavimo srityje, sumažino su klientais dirbančių specialistų darbo krūvį siekiant teikti individualesnes paslaugas.

Užimtumo tarnyba paslaugas teikia penkiuose klientų aptarnavimo departamentuose – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, kurie apima visas šalies savivaldybes, kurių pagrindiniai uždaviniai yra užtikrinti darbo rinkos paslaugų teikimą darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams bei užtikrinti priemonių įgyvendinimą derinant darbo rinkos pasiūlą ir paklausą. Šalyje 45 jaunimo darbo centrai teikia paslaugas nedirbančiam, besimokančiam jaunimui profesinio orientavimo, profesijos įgijimo ir įdarbinimo klausimais.

Mūsų tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus. Registruotas klientas iš karto gauna jam reikalingą paslaugą – išsiaiškinama konkreti žmogaus situacija, jo įsidarbinimo galimybės ir lūkesčiai, teikiamos aktualios konsultacijos ir, reaguojant į situaciją darbo rinkoje, ieškomas tvariausias užimtumo sprendimas. Visas integravimo į darbo rinką procesas orientuotas į greitą ir tvarų įdarbinimą, darbo rinkos analizę. 

Aptarnavimo srityje, įgyvendinus pokyčius, teikiamos individualios paslaugos darbo ieškantiems ir darbdaviams – su sunkiai integruojamais į darbo rinką asmenimis, neįgaliaisiais, ilgalaikiais bedarbiais dirba 47 atvejo vadybininkai, taip pat psichologai ir teisininkai, darbdaviai taip pat turi 88 „asmeninius“ vadybininkus. Klientams daugiau teikiama el. paslaugų – el. parašas, registracija internetu 24/7. Dvejus metus veikiantis Skambučių centro 1883 konsultacijų skaičius šiais metais išaugo 4,2 karto – kasdien aptarnaujama iki 1068 klientų visoje šalyje.

Užimtumo Tarnyba
Užimtumo tarnyba, prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos