Užimtumo tarnyba, partneris

Akmenės rajono neįgaliųjų draugija

Pagrindinis organizacijos tikslas – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinis Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos tikslas – atstovauti ir ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises. Suteikti asmenims su negalia galimybę gauti socialinės reabilitacijos ir socialines paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir į darbo rinką. Draugijoje dedamos visos pastangos didinant neįgaliųjų užimtumą bei galimybes bendruomenėje gyventi savarankiškai, gerinant gyvenimo kokybę ir mažinant socialinę atskirtį. 

Kontaktiniai asmenys

Zofija Švažienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus