Akmenės rajono paramos šeimai centras logotipas

Akmenės rajono paramos šeimai centras

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Akmenės rajono paramos šeimai centras – Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 5 struktūriniai padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Bendruomeniniai vaikų globos namai, Pagalbos šeimai padalinys, Globos centras ir Krizių centras. Siekiame užtikrinti saugią aplinką ir teikti socialines paslaugas asmenims ir (ar ) jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusiems nuo smurto, prievartos, gaisro, stichinių nelaimių ir pan.), patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus ar išgyvenantiems krizę, suteikiant palaikymą ir konsultacijas, atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Vaiko globos padalinyje ir Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos globos ( rūpybos), ugdymo, sveikatos ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų.

Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos socialinės paslaugos riziką patiriančioms šeimoms. Taip pat vykdoma atvejo vadybos veikla.

Globos centre teikiamos socialinės paslaugos ir pagalba globojamiems ir įvaikintiems vaikams,  būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams asmenims, priimantiems vaiką laikinai svečiuotis.

Krizių centre asmenims (-iui) su vaikais (-u), nepilnametėms motinoms, besilaukiančioms nepilnametėms teikiama laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslauga, socialinės paslaugos ir kita socialinė pagalba krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Kontaktiniai asmenys

Sigita Kupstienė

Vyr. socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus