Akmenės rajono socialinių paslaugų namai logotipas

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Įstaiga teikia bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas, atsižvelgdami į asmeniui nustatytą socialinių paslaugų poreikį.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai: - teikia Akmenės rajono gyventojams bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos socialines paslaugas, atsižvelgdami į asmeniui nustatytą socialinių paslaugų poreikį; -atlieka asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus, vertinimą, rengia ir suinteresuotoms institucijoms teikia išvadas, esant poreikiui, dalyvauja teismo posėdžiuose, teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl galimos pagalbos asmeniui suteikimo, jei tokios pagalbos negali suteikti asmens artimieji, bendruomenės nariai ir pan.; -bendradarbiauja su rajono gyventojams socialines paslaugas teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis, siekia didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą; -stiprina ir efektyviai panaudoja materialinę bazę, reikalingą bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms teikti; -rengia ir įgyvendina projektus, skirtus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai ir pan.; -sudaro sąlygas personalo nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, rūpinasi, kad specialistų komandoje dirbtų tinkamas asmenines savybes dirbti su pensinio amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ir kt. grupių asmenimis turintis personalas. 

Kontaktiniai asmenys

Aurelija Laurinaitienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Pranešti apie netikslumus