VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras logotipas

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

Organizuoja ir teikia socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose; dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir asmens namuose.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Teikiamos paslaugos: 1. dienos socialinės priežiūra-pagalba paslaugų gavėjo namuose (senyvo amžiaus ir suaugusieji asmenys su negalia); 2.dienos socialinės globa paslaugų gavėjo namuose (vaikai su sunkia negalia;senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia; senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia). 3. dienos socialinės globos institucijoje (vaikai su sunkia negalia; senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia; senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia. 4. dienos socialinės globos institucijoje (parduodamos kitoms saviv.) 5. laikino atokvėpio paslauga (asmenys su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariai, tėvai ar globėjai, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, dienos centre). 6. šeimos krizių centre šeimų apgyvendinimas (ir vaiko laikinoji priežiūra) (socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos). 6. socialinės paslaugos šeimoms 7. atvejo vadyba (socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jų šeimos, kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos). 8. akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra (socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jų šeimos, kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos) 9. transporto paslauga (asmenys, kurie priklauso šioms socialinėms grupėms: vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis).

Kontaktiniai asmenys

Eglė Teresevičienė

direktorė

Pranešti apie netikslumus