Alytaus nakvynės namai logotipas

Alytaus nakvynės namai

Socialinės priežiūros paslaugos: apgyvendinimo, laikino apnakvindinimo, maitinimo organizavimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Alytaus nakvynės namuose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos: apgyvendinimo, laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, bendrosios socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims, kurie išėjo iš įkalinimo, socialinės, psichologinės reabilitacijos įstaigų ar prarado būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai iš jo pasitraukė.

Kontaktiniai asmenys

Inga Gervelė

Socialinių paslaugų padalinio vedėja

Pranešti apie netikslumus