Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras logotipas

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras

Visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. Centras buvo įsteigtas 1995 m.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras (AMUIC) vykdo smurto artimoje aplinkoje mažinimo veiklą nuo 2008 m. Įsteigtas Specializuotos kompleksinės pagalbos centras, kuris aptarnauja Anykščių, Molėtų, Utenos rajonus ir dalį Vilniaus miesto. Centre asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, teikiamos psichologo, teisininko, informavimo, konsultavimo, motyvavimo, tarpininkavimo ir kitos paslaugos. Aptarnaujamuose rajonuose vykdoma prevencinė veikla, organizuojami renginiai, paskaitos, apvalių stalų diskusijos. Centre (ne pilną darbo dieną) dirba 6 darbuotojos. Paslaugos daugiausiai teikiamos telefonu. AMUIC savo veikloje didelį dėmesį skiria darbui su senjorais, yra įsteigtas Senjorų klubas, kuris per įvairias veiklas sudaro sąlygas senjorams dalyvauti sociokultūrinėje bei savanoriškoje veikloje. Per mokymus ir įvairius užsiėmimus senjorams sudaromos galimybės gerai praleisti laisvalaikį, spręsti savo psichologines, socialines problemas, palaikyti ryšį su visuomene, bendrauti ir įveikti socialinę atskirtį. 

Savo tikslus centras įgyvendina per: 

  • mokymus;
  • konsultavimą;
  • informavimą;
  • sociokultūrinę veiklą;
  • savanoriško darbo organizavimą.

Kontaktiniai asmenys

Elvyra Lasskaja

AMUIC pirmininkė

Pranešti apie netikslumus