Anykščių rajono socialinių paslaugų centras logotipas

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras

Nestacionarios socialinės paslaugos Anykščių rajono gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras teikia šias  socialines paslaugas:
• Informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
• Konsultavimas (SPIS kodas 201);
• Tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
• Maitinimo organizavimas(SPIS kodas 204);
• Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218);
• Transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 205);
• Sociokultūrinės paslaugos(SPIS kodas 211);
• Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 206);
• Pagalba į namus (SPIS kodas 209);
• Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 220);
• Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (SPIS kodas 221);
• Laikinas apnakvindinimas / apgyvendinimas (SPIS kodas 222);
• Intensyvi krizių įveikimo pagalba SPIS kodas 223);
• Dienos socialinė globa (SPIS kodai 211).
 

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus