Anykščių socialinės globos namai logotipas

Anykščių socialinės globos namai

Įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

Įmonės teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Anykščių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusiems asmenims su negalia. 

 

Globos namai turi tris padalinius: 

1. Burbiškio padalinį, kuriame teikiamos socialinės globos paslaugos proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas ne mažesnis kaip dalinis nesavarankiškumas; 

2. Svėdasų padalinį, kuriame teikiamos stacionarios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia; 

3. Troškūnų padalinį, kuriame teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugos senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia. 

 

Globos namų strateginis veiklos tikslas – teikti Anykščių rajone deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas bei laikino atokvėpio paslaugą. Anykščių socialinės globos namų vizija – nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas. Anykščių socialinės globos namų misija – teikti ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba. Anykščių socialinės globos namų vertybės sutelkia organizacijos energiją ir susieja su aplinka, kurios patikrintos laiko, stabilios ir plaukia iš vidaus – ką mes, darbuotojai ir mūsų organizacija – globos namai laiko elgesio standartu. Vadovavimasis vertybėmis mums tampa svarbia dedamąja ne tik globos namų veikloje, bet ir įgyvendinant strateginį planą.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus