Anykščių socialinės globos namai logotipas

Anykščių socialinės globos namai

Įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

Įmonės teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Anykščių socialinės globos namai (toliau – Globos namai) – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia bei suaugusiems asmenims su negalia, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. Globos namai turi du filialus – Svėdasų senelių globos namus (toliau – Senelių globos namai), adresu Alaušo g. 4, Svėdasai, Svėdasų sen., Anykščių r., kuriuose teikiama stacionari ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims, ir Burbiškio grupinio gyvenimo namus (toliau – Grupinio gyvenimo namai), adresu Anykštos g. 2A, Burbiškio k., Anykščių sen., Anykščių r., kuriuose teikiamos socialinės globos paslaugos psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas. Globos namų veiklos tikslas - tenkinti senų ir neįgalių žmonių, psichikos ligonių gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę. Anykščių socialinės globos namų vizija – nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas. Anykščių socialinės globos namų misija – teikti ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba. Anykščių socialinės globos namų vertybės sutelkia organizacijos energiją ir susieja su aplinka, kurios patikrintos laiko, stabilios ir plaukia iš vidaus – ką mes, darbuotojai ir mūsų organizacija – globos namai laiko elgesio standartu. Vadovavimasis vertybėmis mums tampa svarbia dedamąja ne tik globos namų veikloje, bet ir įgyvendinant strateginį planą.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus