Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras logotipas

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras

Nevyriausybinė organizacija, teikianti paslaugas Anykščių miesto ir rajono vaikams bei jų šeimoms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras (AVJU) teikia šias paslaugas: 

PARAMA VAIKAMS. AVJU specialistai teikia tokią paramą vaikams: įvertina vaiko ir jo šeimos situaciją, rizikos faktorius; parenka šeimai tinkančias socialines, materialines ir kitas paramos formas maitina vaikus; padeda silpnai besimokantiems vaikams, organizuodami pamokų ruošą, bendraudami su mokyklomis; organizuoja pilnavertę pagalbą vaikui, patyrusiam prievartą; stebi vaikus ir individualią pagalbą orientuoja į konkrečius vaiko poreikius organizuoja vaikų laisvalaikį; maksimaliai panaudoja savo turimus resursus vaiko ir jo šeimos poreikiams tenkinti esant reikalui tarpininkauja, kad vaikas būtų nukreiptas į kitą įstaigą, galinčią teikti reikiamą paramą (Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba, Anykščių rajono psichikos sveikatos centras ir kt.). 

DARBAS SU ŠEIMOMIS IR TĖVAIS. Pokalbiai su tėvais jų namuose: šeimos situacijos įvertinimas rizikos faktorių nustatymas; šeimoje kylančių konfliktų aptarimas, jų sprendimo būdų paieška ir aptarimas tėvų problemų – alkoholizmo, ligos, neveiklumo ir kt. – pripažinimas ir vertinimas; skurdo priežasčių paryškinimas: ar išnaudotos visos galimybės darbo paieškoms; smurto prieš sutuoktinį, prieš vaikus įvardinimas, smurto formų samprata, reiškinio priežastys ir būdų jam išvengti paieškos; ryšio su vaikais aptarimas, tarpusavio pasitikėjimo ugdymas; patarimai ir paskatinimas tvarkantis buityje, tvarkant šeimos biudžetą ir pan. Tėvų įtraukimas AVJU centro veiklą ir renginius: kreipiamasi į tėvus pagalbos, organizuojant vaikų šventes ir ruošiant įvairias priemones; parenkamos užduotys tėvams vaikų šventėse ir kasdienėje veikloje; teiraujamasi tėvų nuomonės, jie skatinami būti atsakingi už vaikus; pastebimos ir įvardijamos tėvų pastangos ir teigiami pokyčiai; kuriama bendradarbiavimo atmosfera. 

PROJEKTAI IR PROGRAMOS. AVJU centras inicijuoja ir įgyvendina įvairius projektus ir tęstines programas (žalingų įpročių, socializacijos, sveikos gyvensenos, vaikų vasaros poilsio ir kt.).

Kontaktiniai asmenys

Alma Repečkienė

L. e. p. pirmininkė

Pranešti apie netikslumus