Asociacija Socialinės integracijos centras logotipas

Asociacija Socialinės integracijos centras

Aktyviai dirbama su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, rūpinasi jų integracija į darbo rinką, vykdo grupinius ir individualius užsiėmimus.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinės integracijos centro (SIC) veikla prasidėjo nuo 2006 metų. Per 14 veiklos metų centras įgyvendino ir iki šiol įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamus  projektus, bei dalyvauja tarptautinėse programose. Pagrindinė centro tikslinė grupė yra asmenys, patiriantys socialinę atskirtį (vaikai, jaunimas, jų šeimos, suaugę asmenys).  Centro profesionalūs specialistai padeda asmenims integruotis į darbo rinką, grįžti į visuomeninį gyvenimą iš jo iškritusiems asmenims. SIC aktyviai bendrauja su savo esamais socialiniais partneriais ir ieško naujų. Centro komanda yra atvira naujoms idėjoms ir esant galimybei jas teikia naujuose projektuose.

Kontaktiniai asmenys

Aida Adeikienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus