VšĮ "Aukim!" logotipas

VšĮ "Aukim!"

Psichologiniai mokymai ir konsultacijos, mediacija.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ “Aukim!” yra nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo, kultūrinę, sporto ir sveikos gyvensenos plėtojimo, taip pat socialinės ir teisinės pagalbos teikimo veiklą.

Įstaigos uždaviniai:

• propaguoti žmogaus fizinės, psichinės ir dvasinės sveikatos svarbą;

• skatinti visapusišką asmenybės augimą ir savarankiškumą;

• siekti socialiai pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į visuomenę;

• didinti visuomenės socialinį aktyvumą ir atsakingumą, skatinti savanorišką veiklą;

• ugdyti visuomenės bendruomeniškumą ir skirtingų socialinių grupių bendradarbiavimą;

• bendradarbiauti su kitomis Lietuvos bei užsienio įstaigomis ir organizacijomis;

• plėtoti vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų užimtumo veiklas pasitelkiant kūrybinius būdus;

• organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas;

• organizuoti akcijas, stovyklas ir kitus renginius, atitinkančius Įstaigos tikslus;

• teikti socialines ir psichologines paslaugas;

• konsultuoti visuomenę teisiniais klausimais.

Kontaktiniai asmenys

Inga Motuzaitė

Vadovas

Pranešti apie netikslumus