VŠĮ Baltas lapas logotipas

VŠĮ Baltas lapas

VšĮ “Baltas lapas” padeda jauniems bedarbiams įsitraukti į darbo rinką, suteikia darbui būtinas kompetencijas, teikia socialinę-psichologinę pagalbą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ “Baltas lapas” vykdo veiklą Vilniaus, Varėnos ir Druskininkų savivaldybėse. Viešoji įstaiga teikia karjeros paslaugas asmenims, turintiems sunkumų įsidarbinant arba renkantis studijų kryptį. Šiuo metu organizacija vykdo projektą “Surask savo kelią”. Projektas skirtas ilgalaikių jaunų bedarbių iki 29-erių metų sąmoningam įsitraukimui į darbo rinką ir/arba sugrįžimui į švietimo sistemą. Projekto metu vykdoma jaunimo socialinės atskirties prevencija, skatinanti nedirbančio ir nesimokančio jaunimo aktyvumą ir norą dirbti, ugdomos darbui būtinos bendrosios ir specialiosios kompetencijos, teikiamos psichologinės, teisinės ir finansinės konsultacijos. Praktiniuose motyvaciniuose užsiėmimuose 18-29 metų jaunuoliai plėtoja asmeninę (savęs pažinimo, teigiamo/objektyvaus savęs vertinimo), karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, kūrybiškumo, efektyvios darbo paieškos ir komunikavimo kompetencijas. Dalyviams yra sudarytos galimybės išbandyti įvairius darbus įmonėse ir susipažinti su naujomis profesijomis švietimo įstaigose. Kita įmonės vykdoma veikla - pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui, vykdant kognityvinių gebėjimų stiprinimo ir meno terapijos programas.

Kontaktiniai asmenys

Jurga Tuleikienė

direktorė

Pranešti apie netikslumus