Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras logotipas

Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras

Socialines paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams teikianti įstaiga.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS (Debreceno g. 48, Klaipėda). Atvejo vadybos skyriaus atvejo vadybininkai taiko atvejo vadybą socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vertina socialinių paslaugų šeimoms poreikį, inicijuoja pagalbos plano sudarymą, vykdo plano įgyvendinimo stebėseną iki atvejo vadybos proceso užbaigimo. Darbo su šeimomis skyriuje pagal poreikį teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga (informavimas, konsultavimas, bendravimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, kitos paslaugos) socialinę riziką patiriančioms šeimoms, organizuojami joms tėvystės įgūdžių mokymai ir psichologo pagalba, pagal galimybes šeimos apsirūpinamos būtiniausiais drabužiais ir avalyne, maisto produktais. Paslaugos tikslas – siekti atstatyti ir palaikyti šeimos savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, psichologas. 

PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS (GLOBOS CENTRAS) (Debreceno g. 48, Klaipėda). Socialinės priežiūros ir globos skyriuje teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (dėl vaiko nepriežiūros šeimoje), vaikams, likusiems be tėvų globos, ar netekusiems globėjų, bei vaikams su negalia. Trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje vienu metu gali gyventi iki 16 vaikų nuo gimimo iki 18 metų amžiaus. Vaikams skyriuje suteikiama visapusiška priežiūra, socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba, bendroji sveikatos priežiūra, bei laisvalaikio užimtumas ir pan. Taip pat skyriuje teikiama apgyvendinimo krizių centre paslauga vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatytas apsaugos poreikis ir pritaikyta vaiko laikinosios priežiūros priemonė, ir jų tėvams ar vienam iš tėvų arba kitiems vaiko atstovams (atstovui) pagal įstatymą;. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, bendrosios praktikos slaugytojas. Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais skyriuje teikiama pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams ir budintiems globotojams paslauga (atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį), mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas). Paslaugos tikslas – padėti vaikus globojantiems (besirūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims, juos laikinai prižiūrintiems budintiems globotojams bei siekiantiems jais tapti įgyti žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ar įvaikintus, prižiūrimus vaikus. Paslaugas teikia atestuoti socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai), psichologas – kognityvinės prischoterapijos psichoterapeutas. 

PAGALBOS MOTERIMS PADALINYS (Taikos pr. 76a, Klaipėda). Pagalba moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiama biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos moterims padalinyje. Moterims, moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos teikiamos, teikiamos psichosocialinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos bei apgyvendinimo iki trijų darbo dienų ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos. Paslaugų tikslas – didinti nukentėjusių moterų ir jų vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą bei skatinti atkurti ryšius su supančia aplinka. Paslaugas teikia kompetentingi socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas.

Kontaktiniai asmenys

Bendras telefonas

Pagalbos šeimoms padalinio vedėjas socialiniams reikalams

Bendras telefonas

Pagalbos vaikams padalinio vedėjas socialiniams reikalams

Bendras telefonas

Pagalbos moterims padalinio vedėjas socialiniams reikalams

Pranešti apie netikslumus