Biržų švietimo pagalbos tarnyba logotipas

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

Švietimo pagalbos paslaugos bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigoms ir organizacijoms, atviras darbas su 14-29 m. jaunimu.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Biržų švietimo pagalbos tarnybos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams bei kryptingai vykdyti darbą su jaunimu, rūpintis savivaldybės neformaliuoju suaugusiųjų švietimu.

Kontaktiniai asmenys

Audronė Januševičiutė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus