Klaipėdos miesto socialinės paramos centras logotipas

Klaipėdos miesto socialinės paramos centras

Mūsų misija – teikti klaipėdiečiams socialines paslaugas, siekiant juos integruoti į bendruomenę ir padėti išvengti socialinės atskirties ir skurdo.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Centras organizuoja ir teikia šias socialines paslaugas:

1. informuoja ir konsultuoja Klaipėdos miesto gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;

2. tarpininkauja ir atstovauja klientų interesus kitose įstaigose ir institucijose, t. t. rengia dokumentus, būtinus rūpybos įteisinimui, teikia juos teismui ir atstovauja rūpintinių interesams teisme bei vėliau kontroliuoja rūpintojų veiklą;

3. lydi klientus į kitas įstaigas ir renginius;

4. sociokultūrines paslaugas;

5. aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;

6. transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu; aprūpina socialinę riziką patiriančius asmenis, neįgaliuosius bei senyvo amžiaus asmenis būtiniausiais drabužiais, avalyne, maisto produktais ir kitais daiktais, gavus paramą;

7. įgyvendina prieglobstį gavusių užsieniečių individualią socialinę integraciją Klaipėdos mieste (neviršijant savininko sprendimu patvirtintų kvotų);

8. pagalbos į namus paslaugas seniems, neįgaliems asmenims; dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose klientams su sunkia negalia, kuriems nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis.

Kontaktiniai asmenys

Diana Stankaitienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus