Biudžetinė įstaiga Vilniaus "Vilko pėdos" namai logotipas

Biudžetinė įstaiga Vilniaus "Vilko pėdos" namai

Teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Vilniaus „Vilko pėdos“ namai yra didžiausi municipaliniai namai Lietuvoje, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas atskirtį patiriantiems asmenims. Esame didžiausia tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje, vienu metu socialines priežiūros paslaugas gali gauti iki 300 paslaugų gavėjų. Įstaigos Socialinė tarnyba dirba 24 valandas per parą, o laikino apnakvindinimo paslaugas gaunantys paslaugų gavėjai yra aprūpinami ir šilta vakariene. Įstaigos funkcijos – teikti bendrąsias socialines paslaugas (konsultavimo,  informavimo,  tarpininkavimo ir atstovavimo,  transporto, socialinių – kultūrinių, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo), socialinės priežiūros paslaugas (laikino apnakvindinimo,  socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo), organizuoti ir tvarkyti socialinių paslaugų gavėjų apskaitą, bendradarbiauti su vyriausybinėmis, savivaldybių ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų srityje bei spręsti kitus socialinių paslaugų klausimus.

Kontaktiniai asmenys

Edvardas Jablonskis

Direktorius

Pranešti apie netikslumus