Dvasinės pagalbos jaunimui centras logotipas

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Centras yra labdaringa organizacija, teikianti dvasinę, psichologinę, socialinę ir emocinę paramą žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo sunkumų.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Dvasinės pagalbos jaunimui centro veikla:

·      pagalba vaikams:

- akredituotas vaikų dienos centras (kasdienių, darbinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, pamokų ruoša, prasmingas laisvalaikis, psichologinė pagalba vaikams);

- emocinės paramos teikimas vaikams pagal „Big Brothers Big Sisters“ prevencinę mentorystės programą.

·      vykdome projektą „Kompleksinės pagalbos šeimai Klaipėdos mieste“:

- individualios psichologo konsultacijos;

- terapinės grupės;

- paauglių ir vaikų klubai;

- darnios tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai.

·      savanorystės galimybės:

- emocinės paramos teikimas vaikams pagal „Big Brothers Big Sisters“ programą;

- pagalba vaikų dienos centro kasdienėje veikloje (pamokų ruošoje, organizuojant veiklas);

- pagalba prisidedant prie centro plėtros (renginiai, dizainas, programavimas, viešinimas ir pan.).

Kontaktiniai asmenys

Kristina Rutienė

Vadovė

Pranešti apie netikslumus