Dvasinės pagalbos jaunimui centras logotipas

Dvasinės pagalbos jaunimui centras

Labdaringa organizacija, teikianti dvasinę, psichologinę, socialinę ir emocinę paramą žmonėms, turintiems įvairių gyvenimo sunkumų.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Dvasinės pagalbos jaunimui centras yra savarankiška, ne politinė, pelno nesiekianti labdaringa organizacija, teikianti dvasinę, psichologinę, socialinę ir emocinę paramą žmonėms, turintiems įvairių sunkumų.

Dvasinės pagalbos jaunimui centre veikia:

- akredituotas Vaikų dienos centras (kasdienių, darbinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, pamokų ruoša, prasmingas laisvalaikis, psichologinė pagalba vaikams);

- emocinės paramos teikimas vaikams pagal Big Brothers Big Sisters prevencinę mentorystės programą;

- darbo su jaunimu gatvėje programa K.A.R.T.U.

 

Dvasinės pagalbos jaunimui centras laukia savanorių ir praktikantų, kurie:

- teiktų emocinę paramą vaikams pagal Big Brothers Big Sisters programą;

- padėtų Vaikų dienos centro kasdienėje veikloje, pamokų ruošoje, organizuojant veiklas;

- prisidėtų prie Dvasinės pagalbos jaunimui centro plėtros (renginiai, dizainas, programavimas, viešinimas ir pan.).

Kontaktiniai asmenys

Kristina Rutienė

Vadovė

Pranešti apie netikslumus