Užimtumo tarnyba, partneris

Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“

Edukacinio-kultūrinio centro veikla apima socialinę, švietimo ir kultūrinę veiklas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinė veikla apima socialiai remtinų žmonių aprūpinimą drabužiais ir avalyne, maisto produktais, socialinių įgūdžių mokymus. Veikla grindžiama projektų rašymu, įvairių naujų mokymo programų įdiegimui ir pravedimu, kursų socialiai remtiniems asmenims pravedimu. Tolimesni istoriniai kultūros paveldo tyrinėjimai Prūsijos teritorijoje, pastovių kultūros paveldo nuotraukų eksponavimas. Seminarų, skirtų kultūros paveldo specialistams organizavimas, kvalifikacijos kursų kultūros darbuotojams organizavimas. Organizacija planuoja plėstis priimant naujus narius, organizuojant įvairesnius kursus, bei jungtis į tarptautinių kultūros organizacijų tinklą.

Kontaktiniai asmenys

Jūratė Augienė

Projektų vadovė

Pranešti apie netikslumus