VŠĮ „Gėris rankose“ logotipas

VŠĮ „Gėris rankose“

Teikiame kokybiškas į asmenį orientuotas socialines paslaugas, kurios padeda įveikti gyventojų socialinę atskirtį.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Tikėti sėkme – padėti žmogui susigrąžinti gyvenimo prasmę ir orumą. Paprastai ir efektyviai bendraujame su savo paslaugų gavėjais, teikiame į asmenį orientuotas aukštos kokybės socialines paslaugas Rokiškio miesto ir rajono gyventojams, tenkinant gyventojų būtiniausius poreikius užtikrinant saugią aplinką, padedant įveikti socialinę atskirtį ir įgalinti juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais. 

 

Teikiame šias paslaugas: 

  • Pagalba į namus.
  • Dienos socialinė globa asmens namuose.
  • Asmeninio asistento paslauga.
  • Laikino atokvėpio paslauga.

Kontaktiniai asmenys

Diana Kietienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus