Užimtumo tarnyba, partneris

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Teikia akredituotas socialines paslaugas savarankiško gyvenimo namuose bei vaikų dienos centre.

Įmonės teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Gudkaimio kaimo bendruomenės savarankiško gyvenimo namai skirti gyventi senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimos nariams. Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios akredituotos socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo bei atstovavimo, apgyvendinimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, perkant būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint vaikus (savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenus socialinės rizikos asmenims su nepilnamečiu šeimos nariu), bendraujant, padedant atlikti asmeninės higienos procedūras ir kitos paslaugos, susijusios su asmens socialinių įgūdžių ugdymu, palaikymu bei pavėžėjimu. Apgyvendinimo paslaugos savarankiško gyvenimo namuose teikiamos 10-tyje butų, pritaikytų gyventi 1 asmeniui ir 5-uose butuose, pritaikytuose gyventi 1-2 asmenims. Iš viso vienu metu savarankiško gyvenimo namuose paslaugos teikiamos 20 asmenų. Šios paslaugos teikiamos adresu Prapuolenių k. 1., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. Gudkaimio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras " Atžala" veikia adresu Alyvų g. 1., Gudkaimio k., Kybartų sen., Vilkaviškio r. sav. Akredituotos dienos socialinės priežiūros paslaugos teikiamos 7-18 metų amžiaus vaikams. Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos: konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas, pagalba pamokų ruošoje, ugdomieji užsiėmimai, higienos ir buitinių įgūdžių formavimas, maitinimo organizavimas, sociokultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas, saviraiškos užsiėmimai, psichologiniai užsiėmimai. Dienos centre yra kuriama erdvė, kurioje vaikas gali jaustis saugus, priimtas ir vertingas, kurti ir turėti santykį su bendraamžiais ir suaugusiais, stiprėti kaip asmuo (vertybės, atsakomybė, savarankiškumas), mokytis būti grupėje ir tapti bendruomenės dalimi, stiprinti savo mokymosi gebėjimus, pažinti save, plėsti savo akiratį (kultūriniai renginiai ir pan.). Darbas grupėje vaikų dienos centre vyksta pirmadieniais- penktadieniais nuo 14 iki 18 val. Per mokslo metus vaikai į dienos centrą ateina po pamokų, užkanda, žaisdami ir bendraudami pailsi, ruošia namų darbus, o vėliau dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose. Vasarą didesnis dėmesys skiriamas poilsiui, įvairioms ekskursijoms, išvykoms ir stovykloms.

Kontaktiniai asmenys

Ramūnas Žemaitis

Bendruomenės pirmininkas

Pranešti apie netikslumus