Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka logotipas

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Biblioteka teikia informacijos ir kultūros paslaugas Ignalinos rajono gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kaupia ir saugo rajono gyventojams aktualų dokumentų fondą įvairiomis formomis, užtikrina prieigą prie informacijos šaltinių visiems rajono gyventojams, organizuoja įvairias turiningo laisvalaikio praleidimo formas, popamokinį vaikų užimtumą, skatina ir populiarina kūrybines iniciatyvas, mokymosi visą gyvenimą veiklas. Biblioteka bendradarbiauja su seniūnijomis, vietos bendruomenėmis, kultūros, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, su Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekomis. Vykdo aktyvią projektinę veiklą.

Kontaktiniai asmenys

Lina Jakubsevičienė

Raštinės administratorė

Pranešti apie netikslumus