Užimtumo tarnyba, partneris

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras

Centro pagrindinė paskirtis – socialinių paslaugų teikimas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Išsamus įmonės aprašymas

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas, ugdant paslaugų gavėjų socialinius įgūdžius, savitarnos, asmens higienos bei kitus įgūdžius, reikalingus kasdieniniame gyvenime. Centre dirbantys specialistai, sudaro sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Kontaktiniai asmenys

Roma Ksenzovienė

Direktorė

Aldona Laptevienė

Socialinė darbuotoja (darbui su socialinėmis paslaugomis)

Pranešti apie netikslumus