Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba logotipas

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba įsteigta 1996 m. balandžio mėn. 25d. (Ignalinos rajono valdybos 1996 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. 83 „Dėl Ignalinos rajono pedagoginės-psichologinės tarnybos nuostatų tvirtinimo“). 2004 m. lapkričio 30 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-381 „Dėl Ignalinos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro nuostatų patvirtinimo“ įstaiga pavadinta Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru. 2018 m. birželio 28 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103 „Dėl Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ įstaiga pavadinta Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba. Tarnybos steigėja – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės. 

Pagrindinės veiklos sritys: Pedagogų ir kitų profesijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, suteikiant galimybę įsigyti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Mokytojų metodinių būrelių ir metodinės tarybos veiklos, rajono mokyklose, koordinavimas ir priežiūra. Pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai teikimas. 

Misija – teikti reikalingą pedagoginę, psichologinę, konsultacinę pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Skatinti, remti ir plėsti galimybes mokytis visą gyvenimą. 

Vizija – atvira augimui, besivystanti, teikianti aukštos kokybės pedagoginę psichologinę pagalbą bei edukacines paslaugas institucija.

Kontaktiniai asmenys

Rima Cibulskienė

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Pranešti apie netikslumus