Jaunuolių dienos centras logotipas

Jaunuolių dienos centras

Biudžetinė socialinės paskirties įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms, teikianti dienos, neformalaus švietimo ir bendrąsias socialines paslaugas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Jaunuolių dienos centras (JDC) įsikūręs pačiame Panevėžio miesto centre. Todėl bendruomenėje esame gerai matomi ir girdimi. Savo veiklos metus skaičiuojame nuo 1996 metų. Mūsų steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybė. Teikime dienos socialinės globos paslaugas sutrikusio intelekto asmenims nuo 18 metų amžiaus. Mūsų misija – pilnai patenkinti paslaugų gavėjų poreikius, kryptingai planuojant ir organizuojant JDC veiklą, gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, nuolat gerinant JDC teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų pasiekimus, nuolat vertinti ir tobulinti JDC veiklos sritis. 

Teikdami paslaugas didelį dėmesį skiriame paslaugų gavėjų kasdieninio gyvenimo, darbinių įgūdžių ugdymui ir palaikymui, teisių gynimui ir integracijai. Skatiname nuolatinę savo paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą. Savarankiškumas ir įgalinimas yra vienas iš prioritetinių įstaigos tikslų. Paslaugų gavėjams organizuojamas turiningas ir naudingas laisvalaikis bei neformalus ugdymas. Taip pat maitinimo, pavėžėjimo, asmens higienos paslaugos. 

Veiklą organizuojame pagal paslaugų gavėjo ir JDC specialistų komandos parengtą individualų globos planą. Atsižvelgiama į kiekvieno poreikius, gebėjimus, šeimos ir kitų specialistų pastabas ir rekomendacijas. Jaunuolių dienos centras derina socialinių paslaugų teikimą asmeniui turinčiam negalią su jo šeimos poreikiais bei skatina aktyvų paslaugų gavėjų šeimų įsitraukimą į bendrą veiklą. 

Šiuo metu įstaigą lanko 70 paslaugų gavėjų, su jais dirba 41 darbuotojas: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, pagalbiniai darbuotojai ir administracija. Jaunuolių dienos centro išskirtinumas – plati projektinė veikla. Paslaugų gavėjai ir darbuotojai inicijuoja ir įgyvendina vietinius, nacionalinius ir tarptautinius projektus. Į įstaigą kasmet atvyksta savanoriai iš įvairių šalių. Tokio bendradarbiavimo ir partnerystės dėka paslaugų gavėjai ir darbuotojai įgyja naujų įgūdžių, užmezga naujų ryšių, praplečia akiratį, mokosi puoselėti ir perduoti savo šalies tradicijas kitiems, dalinasi gerąja patirtimi.

Kontaktiniai asmenys

Lina Trebienė

Direktorė

Aistė Pagirienė

Direktoriaus pavaduotoja

Pranešti apie netikslumus