Jonavos rajono socialinių paslaugų centras logotipas

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras

Teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas savivaldybės gyventojams patiriantiems socialinę atskirtį, siekiant savarankiško funkcionavimo.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.
Atvejo vadybos ir socialinės priežiūros šeimoms paslaugos; 
Pagalba asmens namuose, dienos globa ir integrali pagalba asmens namuose; Dienos socialinės priežiūros ir užimtumo paslaugos;
Globos centro paslaugos;
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
Transporto paslaugų organizavimas;
Prašymų ir kt. dokumentų priėmimas būsto ir aplinkos pritaikymo paslaugų organizavimui; Prašymų ir kt. dokumentų priėmimas dėl apgyvendinimo globos įtaigose paslaugų organizavimui;  Psichologinės pagalbos paslaugos; Mediacijos paslaugos;Priklausomybės konsultanto paslaugos; Prašymų ir kt. dokumentų priėmimas dėl ES pagalbos maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims; Vienkartinių pašalpų gavimo organizavimas Imigrantų, kitataučių integracijos skatinimo paslaugos;
Sociokultūrinės paslaugos;
Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas.

Kontaktiniai asmenys

Darbuotojas 1

Specialistas

Pranešti apie netikslumus