Užimtumo tarnyba, partneris

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras 

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras vykdo psichikos sveikatos priežiūrą ir teikia socialinę pagalba psichikos ligoniams bei kitiems asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos ne pelno siekianti įstaiga, vykdanti psichikos sveikatos priežiūrą ir teikianti socialinę pagalba psichikos ligoniams bei kitiems asmenims. 

Vykdydama jai pavestus uždavinius, įstaiga atlieka šias funkcijas:

  • Teikia neatidėliotiną medicinos pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
  • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
  • Teikia psichologinę, psichoterapinę pagalbą;
  • Teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą;
  • Teikia antrinio lygio konsultacinę pagalbą;
  • Teikia suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas.

Kontaktiniai asmenys

Vaida Činčienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus