Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos biuras vykdo savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis gyventojų sveikata ir vykdyti teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos stiprinimo priežiūrą, taikant koordinacines, informacines ir kitas profilaktikos priemones, informuoti, ir mokyti gyventojus apie rizikos veiksnius, ir pagal galimybes mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenės narių tarpe, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

Istaiga vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose, rūpinasi rajono gyventojų visuomenės sveikatos stiprinimu ir švietimu. 
Pagrindinės veiklos kryptis yra psichikos sveikatos stiprinimas, fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, švietimas antimikrobinio atsparumo tema, burnos higienos mokymų organizavimas, neinfekcinių ligų prevencijos vykdymas ir kt. Įstaiga vykdo sveikatinimo programas ir įgyvendina projektus, vykdo privalomuosius pirmos pagalbos ir higienos mokymus visoms gyventojų amžiaus grupėms.

Kontaktiniai asmenys

Jolita Puidokienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus