Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras logotipas

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

Centro tikslas – sudaryti sąlygas bendruomenės nariams gyventi savo aplinkoje, išlaikant jų savarankiškumą ir orumą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras savo veiklą pradėjo 2004 m.  rugsėjo 1 d. Centras yra Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Vykdydamas jai pavestus uždavinius, centras atlieka šias paslaugas:

  • Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla;
  • Integrali pagalba;
  • Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
  • Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose;
  • Pagalbos į namus paslauga;
  • Masažo ir kineziterapijos paslaugos;
  • Transporto paslaugų teikimas specialiaisiais automobiliais.

Įstaiga bendradarbiauja su rajono seniūnijomis, Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi,  gydymo įstaigomis, Policijos komisariatu, Užimtumo tarnyba, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo, ugdymo įstaigomis, kitų rajonų savivaldybėmis, socialinių paslaugų centrais bei kt. įstaigomis.

Centro tikslas - sudaryti sąlygas bendruomenės nariams gyventi savo aplinkoje, išlaikant jų savarankiškumą ir orumą.

Kontaktiniai asmenys

Džeinara Aleknavičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus