Jurbarko švietimo centras logotipas

Jurbarko švietimo centras

Neformalusis įvairių grupių švietimas, kvalifikacijos tobulinimas, kompleksinis spec. ugdymo poreikių vertinimas. Psichologinė, pedagoginė pagalba.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VIZIJA Savarankiška, moderni, profesionaliai švietimo ir užimtumo paslaugas teikianti neformaliojo švietimo institucija, padedanti kiekvienam Jurbarko rajono bendruomenės nariui patirti mokymosi džiaugsmą ir per mokymąsi siekti gyvenimo kokybės. 

MISIJA Vykdant valstybės ir steigėjo deleguotas funkcijas sudaryti galimybes Jurbarko bendruomenei tobulinti asmenines, socialines, profesines ir pilietines kompetencijas, teikti pedagoginę ir psichologinę pagalbą įvairioms bendruomenės grupėms bei plėtoti jaunimo užimtumui palankias erdves, aktyvinti mažiau galimybių turintį jaunimą.

Kontaktiniai asmenys

Jurgita Voroninienė

Direktorė

Živilė Bacevičė

Metodininkė

Vaida Liaudenskienė

Specialistė atviram darbui su jaunimu

Pranešti apie netikslumus