Užimtumo tarnyba, partneris

Kalvarijos globos ir užimtumo centras

Globos namai vienišiems seneliams, žmonėms su negalia (stacionaras).

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

 Pagrindinė socialinių globos namų funkcija yra teikti  ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Pagalbos namuose tarnyboje teikiamos paslaugos:
pagalba į namus;
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
specialiojo transporto organizavimas neįgaliesiems;
transporto nuomos paslaugos;
aprūpinimas būtiniausiais daiktais, drabužiais ir kt;
kompensacinės technikos nuoma;
maitinimo organizavimas;
sociokultūrinės paslaugos;
psichosocialinė pagalba;
asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas.  Bendrosios socialinės paslaugos:
sociokultūrinės.
Specialiosios socialinės paslaugos:
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
dienos socialinė globa asmens namuose;
dienos socialinė globa institucijoje.

Pranešti apie netikslumus