Užimtumo tarnyba, partneris

Kalvarijos socialinių paslaugų centras

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Kalvarijos savivaldybės gyventojams, sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

 Įstaigoje teikiamos  socialinės paslaugos:

1.  Informavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - pagal poreikį;                

2.  Konsultavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - iki problemos išsprendimo.

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas - teikiama nemokamai, paslaugos teikimo trukmė - iki problemos išsprendimo.

4. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis - pagal poreikį, vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.

5. Transporto paslaugų organizavimas, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai. Transporto paslaugos skiriamos atlikus konkretaus atvejo individualų vertinimą. Asmeniui galimybę mokėti už transporto paslaugas lemia asmens (šeimos) gaunamų pajamų dydis. Asmenys už suteiktas transporto paslaugas moka 0,15 Eur/km (1 km savikaina). Kalvarijos savivaldybės transporto paslaugų, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai, organizavimo tvarkos aprašas.

5.  Integrali pagalba  (socialinė globa ir slauga) asmens namuose. Teikiama iki 4,5  val. per dieną, 5 dienas per savaitę, vadovaujantis 2016 m. rugsėjo 29 d.  Kalvarijos savivaldybės sprendimu  Nr.T-175 patvirtintu Integralios  pagalbos paslaugų teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos  aprašu.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus