Užimtumo tarnyba, partneris

VšĮ Kapčiamiesčio globos namai

Stacionarios socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

VšĮ Kapčiamiesčio globos namai - tai nepelno siekianti organizacija, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra , suaugusiems asmenims, turintiems fizinę, proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis. Globos namuose teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos ir Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.

Kontaktiniai asmenys

Lina Janulevičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus