Kauno apskrities moterų krizių centras logotipas

Kauno apskrities moterų krizių centras

Pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos, pagalba atsidūrus krizinėse situacijose.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Pagalba krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms ir asmenims. Tai individualios konsultacijos: psichologo, teisininko, šeimos konsultanto. Vaikų ir paauglių konsultavimas: psichologo, socialinio pedagogo. Tarpininkavimo paslaugos bendraujant su kitomis institucijomis. Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, pagal Specializuotos pagalbos centro (SPC) programą. Pagal Kauno apskrities VPK kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus pateiktus pranešimus: telefonu susisiekiame su smurtą patyrusiais asmenimis, teikiame kompleksinę pagalbą (informavimo-konsultavimo, psichologinę, teisinę), tarpininkaujame susisiekiant su kitomis institucijomis. Pagalba teikiama ir asmeniškai besikreipiantiems asmenims. Pagalbos tarnyba, organizuojanti ir koordinuojanti pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą. Įvertiname nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl padarytos nusikalstamos veikos. teikiame kompleksinę pagalbą (informavimo-konsultavimo, psichologinę, teisinę), tarpininkaujame susisiekiant su kitomis institucijomis. Pagalba teikiama ir asmeniškai besikreipiantiems asmenims. Kauno apskrities moterų krizių centro paslaugos, teikiamos pagal vykdomus projektus, yra nemokamos.

Kontaktiniai asmenys

Naura Daukšienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus