Kauno miesto neįgaliųjų draugija logotipas

Kauno miesto neįgaliųjų draugija

Kauno miesto neįgaliųjų draugija – daugiau nei 30 m. dirbanti neįgaliųjų padėties visuomenėje gerinimo, socialinės integracijos srityse.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kauno miesto neįgaliųjų draugija (toliau – Draugija) – nevyriausybinė organizacija daugiau nei 30 m. dirbanti neįgaliųjų padėties visuomenėje gerinimo, socialinės integracijos, profesinės reabilitacijos, užimtumo, sporto ir neįgaliųjų aktyvumo srityse, organizuojanti įvairias veiklas bei užimtumą negalią turintiems asmenims. Draugijoje registruoti daugiau nei 750 narių. Kiekvienais metais vyksta integracijos į bendruomenę projektai, kurių metu stiprinami negalią turinčių žmonių gebėjimai, skatinamas jų aktyvumas ir dalyvavimas. Taip pat vyksta socialinės integracijos projektai, kurių metų dirbama su asmenų problemomis. Projektų vykdymo eigoje yra įdarbinama specialistų komanda, kuri suteikia kompleksiškas ir nuolat tobulinamas paslaugas – socialinis darbuotojas, įdarbinimo tarpininkas, psichologas, užimtumo specialistas, įvairių sričių lektoriai, meno vadovai, treneriai ir kiti. Vis daugiau pritraukiame veiklose dalyvauti savanorių.

Kontaktiniai asmenys

Laura Žiūkienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus