Kauno miesto savivaldybės  visuomenės sveikatos biuras logotipas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kauno miesto gyventojų gyvensenos ir elgsenos stebėsena ir jos pokyčių analizė. Visuomenės sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos programų įgyvendinimas, sveikos gyvensenos propagavimo veiklų vykdymas. Vaikų ir moksleivių sveikatos priežiūra bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose vykdymas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos ugdymo įstaigose koordinavimas. Sveikatą stiprinančių dienų ir programų inicijavimas ir įgyvendinimas kartu su partneriais. Žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas ir sveikos gyvensenos propagavimas, informacijos gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius teikimas. Metodinės medžiagos, susijusios su sveikatinimo veikla, leidimas. Steigėjo ar įgalioto asmens nustatytų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimas.

Kontaktiniai asmenys

Aistė Sinkevičiūtė

Psichologė

Pranešti apie netikslumus