Kauno miesto socialinių paslaugų centras logotipas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga.

Įmonės teikiamos paslaugos

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kauno miesto socialinių paslaugų centras - socialinių paslaugų įstaiga teikianti paslaugas senyvo amžiaus asmenims, šeimoms auginančioms vaikus, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims. Paslaugas teikiame tiek įstaigoje, tiek asmens namuose. Darbingo amžiaus asmenims padedame pasirūpinti jų slaugomais vyresnio amžiaus artimaisiais. Prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro veikia Šeimos krizių centras, kuriame galime suteikti pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Laikino apgyvendinimo skyriuje pagalbą suteiksime asmenims neturintiems gyvenamosios vietos (ar negalintiems ja naudotis).

Kontaktiniai asmenys

Birutė Mikulėnaitė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Irena Jackūnienė

Specialistė

Pranešti apie netikslumus