Užimtumo tarnyba, partneris

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

Kokybiškas ir sklandus socialinių paslaugų teikimas Kėdainių miesto bei rajono neįgaliems pensinio amžiaus ir socialinės rizikos asmenims.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Centro veiklos tikslas - teikti nestacionarias socialines paslaugas, socialinę, reabilitacinę, kultūrinę, švietėjišką, informacinę pagalbą bei paslaugas neįgaliesiams ir socialiai remtiniems asmenims bei socialinės rizikos asmenims. 

Centro veiklos funkcijos: 
teikia Kėdainių miesto seniūnijos neįgaliesiems bei pensinio amžiaus asmenims pagalbos į namus paslaugas darbo, poilsio ir švenčių dienomis; 
teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia dienos centre bei klientų namuose; 
teikia Kėdainių miesto seniūnijos socialinės rizikos asmenims socialinės priežiūros paslaugas; 
teikia bendrosios praktikos slaugos paslaugas Kėdainių rajono suaugusiems asmenims su negalia, gaunantiems dienos socialinės globos paslaugas;
konsultuoja nevyriausybines organizacijas Centro kompetencijos klausimais; organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų aprūpinimą neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis.

Kontaktiniai asmenys

Rūta Kaupienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus