Kėdainių pagalbos šeimai centras logotipas

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Atvejo vadybos, socialinės priežiūros paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus, vaikų socialinė globa, Globos centro paslaugos, palydėjimo paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinių paslaugų įstaiga, teikianti socialines paslaugas šeimoms, siekiat jų savarankiško funkcionavimo, likusio be tėvų globos vaiko gerovės, užtikrinti pagalbos globėjų (įtėvių) šeimoms, šeimynoms, globojančioms vaikus, budintiesiems globotojams ir kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą Kėdainių r. savivaldybėje.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus