Užimtumo tarnyba, partneris

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

Įstaiga teikia socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas, atsižvelgdami į asmeniui nustatytą socialinių paslaugų poreikį.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras veikia nuo 2001 metų. Tai savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kelmės rajono gyventojams. Pagrindinis centro tikslas – teikti socialinę pagalbą savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, padėti sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Socialinių paslaugų centras vykdo šias funkcijas:

  • teikia informaciją ir konsultuoja rajono gyventojus teikiamų įstaigoje socialinių paslaugų klausimais;
  • teikia nemokamas, iš dalies mokamas ar visiškai mokamas socialines paslaugas;
  • dirba su šeimomis, turinčiomis problemų. Teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.
  • organizuoja ir teikia socialinės pagalbos namuose paslaugas vienišiems, pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims;
  • aprūpina neįgaliuosius kompensacine technika;
  • rengia dokumentus dėl vienišų, pagyvenusių ir neįgalių asmenų apgyvendinimo valstybiniuose ir savivaldybės socialinės globos namuose bei sveikatos priežiūros įstaigose;
  • organizuoja ir teikia transporto paslaugas organizacijoms ar asmenims, kurie dėl negalios ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;
  • vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo vadybos procesus, siekiant padėti šeimoms įveikti iškilusius sunkumus.

Kontaktiniai asmenys

Ramūnas Baranauskas

Direktorius

Pranešti apie netikslumus