Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuras logotipas

Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos biuras vykdo savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Medicininė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinė Biuro veikla – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, vykdoma šiomis kryptimis: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra – vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo bei priežiūros priemonių organizavimas ir įgyvendinimas, koordinuojant visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo bei profesinėse mokyklose veiklą. 

Visuomenės sveikatos stiprinimas – apima visuomenės sveikatos stiprinimą Savivaldybės bendruomenėje: visuomenės sveikatos mokymų organizavimas, sveikos gyvensenos formavimas, propagavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas, konsultavimas visuomenes sveikatos klausimais. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės ir ją veikiančių fizinės aplinkos, psichosocialinių ir gyvensenos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. 

Kontaktiniai asmenys

Lina Balčiūnienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus