Kelmės specialioji mokykla logotipas

Kelmės specialioji mokykla

Dienos socialinės globos centras vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia ir sunkia negalia. Mokyklos padalinys.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Kelmės specialioji mokykla teikia dienos socialinės globos paslaugas. Darbo laikas: 7.00 – 17.00 val. Paslaugų gavėjai: -vaikai su negalia; - vaikai su sunkia negalia; - suaugę asmenys su negalia; - suaugę asmenys su sunkia negalia. Teikiamos paslaugos: - Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, maitinimo organizavimas, asmens higienos, priežiūros, transporto organizavimas. - Dienos socialinės globos paslaugos: socialinės-kultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitos paslaugos reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį. Paslaugos teikiamos iki 8 valandų per dieną (įskaitant pavėžėjimą) ir iki 5 dienų per savaitę. Dienos centre dirba: - socialinis darbuotojas; - socialinio darbuotojo padėjėjas; - ergoterapeutas; - kineziterapeutas; - užimtumo specialistai. Vykdomos 3 dienos socialinės globos programos: - dienos socialinės globos vaikų popietinio užimtumo programa (nuo 3 iki 4 val. per dieną); - dienos socialinės globos programa suaugusiems (iki 8 val. per dieną); - dienos socialinės globos vaikų užimtumo programa mokinių atostogų metu (iki 8 val. per dieną). Lankytojai kasdien dalyvauja įvairiose užimtumo programose, kuriose užimtumo specialistai siekia padėti įgyti naujų arba palaikyti turimus socialinius įgūdžius, lavinti funkcinius gebėjimus, sudaryti sąlygas išreikšti save, mokytis klausyti kitų ir būti išklausomais, ugdyti pasitikėjimo savimi jausmą. Taip pat organizuojami užimtumo (stalo ir lauko žaidimai, rankdarbiai, muzikiniai užsiėmimai, judesio terapija, kulinariniai užsiėmimai, daržininkystė ir kt.). Dienos centro dienotvarkė pritaikyta lankytojų poreikiams. Vyksta individualūs ir grupiniai kineziterapijos ar ergoterapijos užsiėmimai. Nuolat organizuojamos šventės ir bendri renginiai su Kelmės specialiosios mokyklos mokiniais. Priėmimas: dėl dienos socialinės globos paslaugų reikia kreiptis į asmens (šeimos) gyvenamosios (deklaruotos) vietos seniūnijos Socialinio darbo skyrių. Paslaugos mokamos. Mokėjimo už socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Kontaktiniai asmenys

Rasa Klapatauskienė

Padalinio vadovas

Pranešti apie netikslumus