Užimtumo tarnyba, partneris

Klaipėdos rajono paramos šeimai centras

Įstaiga teikia socialines paslaugas asmens namuose bei aprūpina rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Įstaiga teikia socialines paslaugas asmens namuose, aprūpina Klaipėdos rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis, vertina poreikį asmeninio asistento paslaugoms gauti bei vertina ir rengia išvadas dėl asmenų gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse.

Kontaktiniai asmenys

Jurinda Jasevičienė

Direktorė

Jolanta Poškaitė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Pranešti apie netikslumus