Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras logotipas

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Visuomenės sveikatos paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams. Biuro pagrindinės veiklos sritys – organizuoti ir teikti prieinamas ir tinkamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės reglamentuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta bendradarbiavimo tarp savivaldybių sutartyje.

Kontaktiniai asmenys

Greta Račkauskaitė

Jaunimo sveikatos koordinatorė (14 – 29 m.)/Gerovės konsultantė

Lijana Petreikienė

Psichologė/gerovės konsultantė

Giedrė Gutauskienė

Psichologė (jaunimo)

Loreta Mangarovienė

Priklausomybių konsultantas

Rima Leonauskienė

Sveikatos stiprinimo specialistė/Priklausomybių konsultantė

Indrė Bučaitė

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai (nuo 16 m.)

Andželika Kiškūnė

Sveikatos stiprinimo specialistė (Mitybos konsultacijos)

Greta Račkauskaitė

Ankstyvoji intervencija (14 – 21 m .)

Dalia Petrikienė

Stiprinimo specialistė (pirmosios pagalbos mokymai)

Rosita Virketė

Sveikatos stiprinimo specialistė (fizinio aktyvumo skatinimas)

Pranešti apie netikslumus