Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos Caritas logotipas

Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos Caritas

Remia nepasiturinčius parapijiečius rūbais, avalyne, maistu ir kt. Esant poreikiui lanko ligonius namuose. Veikia vienišų senjorų, neįgaliųjų grupės.

Įmonės teikiamos paslaugos

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Carito savanoriai budi darbo dienomis:
I – 17.30 – 19.30 val.
II – V – 16.00 – 18.00 val.
Budėjimų metu savanoriai priima ir dalina rūbus, avalynę, maisto produktus ir kt. Suteikiama informacija apie socialines paslaugas.
Kiekvieną ketvirtadienį 13.00 val. renkasi vienišų senjorų grupelė. Savanoriai šiltu bendravimu prie arbatos puodelio praskaidrina vienišų senjorų dienas.
Antrą mėnesio šeštadienį 16.00 val. renkasi neįgaliųjų grupelė. Susitinka psichinę negalią turintys asmenys. Vyksta nuoširdus bendravimas tarp savanorių ir neįgaliųjų.
Pagal poreikį lankome ligonius namuose.

Kontaktiniai asmenys

Sigita Lukošienė

Vadovė

Vladas Gedgaudas

Klebonas

Pranešti apie netikslumus