Koordinacinis centras „Gilė“ logotipas

Koordinacinis centras „Gilė“

Socialinių inovacijų lyderiai Tauragės apskrityje.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Teikiamos paslaugos: 
kompleksinės pasekmių šalinimo paslaugos nedirbantiems asmenims; 
kompleksinės paslaugos šeimai; 
psichologinės pagalbos užsiėmimai grupėje; 
specializuota kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems; 
kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto. 
 

Kontaktiniai asmenys

Bendra kontaktinė informacija

Pranešti apie netikslumus