KOPŽI centras logotipas

KOPŽI centras

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Maitinimas

Medicininė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Išsamus įmonės aprašymas

KOPŽI centras teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo. Teikiame pagalbą krizės atveju ( skubi pagalba čia ir dabar ) Vykdome psichosocialinę reabilitaciją ( saugi pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, mediko, teisininko konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas ) Vykdome prevencinę veiklą ( specializuoti mokymai specialistams, mokyklų bendruomenei ) Organizuojame palaikomąją pagalbą baigusiems programą.

Kontaktiniai asmenys

Dana Grimalauskienė

Socialinė darbuotoja

Deimantė Kazlauskaitė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus