Kretingos rajono švietimo centras logotipas

Kretingos rajono švietimo centras

Kvalifikacijos tobulinimas, psichologinės, socialinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimas, metodinė, tiriamoji, turizmo veiklos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kretingos rajono švietimo centras yra Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaiga. Centras savo veiklą pradėjo nuo 2000 m. rugsėjo 1 d.. 

Centre veikia: 
• Neformalus suaugusiųjų švietimas 
• Pedagoginė psichologinė pagalba 
• Turizmo skyrius Centras siūlo ir organizuoja švietimo įstaigų bendruomenių, mokytojų ir kitų suaugusiųjų tobulinimo programų mokymus ir seminarus. 

Centras yra neformalaus suaugusiųjų švietimo programų ir kitų veiklų koordinatorius. Inicijuoja ir koordinuoja pedagogų gerosios patirties sklaidą. Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius vertina vaikų raidą bei mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria ir teikia specialųjį ugdymą, psichologinę specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą vaikams (mokiniams), konsultuoja jų tėvus, globėjus bei pedagogus. Turizmo centras teikia kelionės organizavimo ir informavimo paslaugas; renka, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves. Teikia turizmo ir informavimo paslaugas. 
 

Kontaktiniai asmenys

Vilija Kontrimė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Vaidota Vaišienė

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja

Bendras telefonas

Turizmo centras

Pranešti apie netikslumus