Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija logotipas

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija

Nevyriausybinė organizacija, vienijanti visus Kupiškio rajono žmones su fizine negalia.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje sudaro 2 pagrindinės paslaugos:

1. Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
2. Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

 

Papildomos paslaugos gali būti teikiamos pagal asmens poreikį:

1. Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
2. Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
3. Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
4. Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.
 

Kontaktiniai asmenys

Laimantas Gaučys

Pirmininkas

Gerda Rybačauskaitė

Socialinė darbuotoja

Pranešti apie netikslumus